pieter reef

algemeen schilderijen materiewerk


Pieter Reef

Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving – ‘s-Hertogenbosch
Monumentaal

De schilderijen van Pieter zijn expressionistisch en behoren tot  de lyrisch abstracten. Ze ontstaan spontaan en hebben vaak een kleurrijke ondergrond, waaruit vormen en kleuren naar voren komen.
Ze kunnen zowel abstract als figuratief zijn of een combinatie van beiden.

De landschappen hebben een ruimtelijk, panorama-achtige sfeer, die een enigzins vervreemdend effet oproepen.
Maar het primaire kleurgebruik duidt toch weer op een expressionistische inslag van de schilder.
Uit de direkte manier van schilderen met meestal warme kleuren blijkt ook een ontwapenende naïeve schilder schuil te gaan.

Naast de schilderijen maakt Pieter Reef materiewerken met voorwerpen uit vervlogen tijden, of restmaterialen van deze tijd.
In alle gevallen komen ze voort uit de erfenis van de mens.
Zogenaamde waardeloze materialen kunnen een eigen leven gaan leiden.
Pieter Reef: ‘de terugblik op deze schijnbaar waardeloze voorwerpen zijn voor mij een grote inspiratiebron die verwondering oproept, het verhaal ‘erachter’ kan zo ingevuld worden'.